GÜRSU MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İdari Para Cezası ve Mahkeme Para Cezası Tahsilatları İdari Yaptırım karar Tutanağı - Mahkemelerce Düzenlenmiş Muhasebe İşlem Fişi 5 Dakika
2 Hakediş Ödemeleri Kurumca Düzenlenmiş Ödeme Emri Belgesi- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve varsa özel mevzuatında sayılan belgeler. Evrağın teslim tarihini takip eden 4 iş günü içerisinde
3 2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık ve Özürlülük Müracatları a) 65 yaşını Dolduranlar İçin: 1- Adresli Nüfus Kayıt Örneğib)Özürlü Yakını Aylığı: (18 yaşından küçükler için) Sağlık Kurulu Raporu 10 Dakika talebin alınması- malvarlığı araştırması 20-30 gün içerisinde İlçe İdare Kuruluna gönderilmektedir.
4 Değerli Kağıt Satışı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Görevlendirme yazısı 5 Dakika
5 Dilekçe Dilekçe 30 Gün
       
       
       
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:  
       
İsim Hayrullah COŞGUN İsim Mustafa KOÇ
Unvan Malmüdürü Unvan Kaymakam
Adres Hükümet Konağı-GÜRSU Adres Hükümet Konağı-Gürsu
Tel 371 09 04 Tel 371 10 06
Faks 371 66 70 Faks 371 10 09
E-mail sym16113@muhasebat.gov.tr E-mail gursu@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr