İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 

 

 
 
S. NU.
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1. Dilekçe, (Kaymakamlık Makamından havaleli )
2. Sağlık raporu,
3. İl J.K.lığından yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alınması, (İkametgâh belgesi)
4. İl J.K.lığından vukuatlı nüfus kayıt örneğinin alınması,
5. Adli Sicil beyanı,
6. (6) adet Fotoğraf, (Son altı ayda çekilmiş)
7. İl J.K.lığından Örnek Nu.:5 durum inceleme istek formu,
8. Vergi harcı makbuzu, (Vergi dairesinden)
9. Yarım kapak dosya,
10.Nüfus cüzdan fotokopisi,
11.Yivsiz tüfek satın alma belgesi,
12.Yivsiz tüfek faturası ve tüfeğin tespiti,
13.Parmak izinin alınması
14.Kaymakamlık Makamına ruhsatın onaylatılması.
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş Günü
2
Devir Yolu ile Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1.  Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe.
    (Devir yapan/Devir alan)
2.  Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (6 adet)
3.  Yivsiz av tüfeği ruhsatname fotokopisi. (Devir alan/eden)
4.  C.Savcılığından Adli sicil ve Arşiv kaydı.(devir alan)
5.  Nüfus cüzdan fotokopisi (Devir alan/eden)
6.  Yivsiz tüfek devir sözleşmesi.
7.  Vergi Dairesinden vergi harcı makbuzu.
8. Yarım kapak dosya.
9.  İl J.K.lığından yerleşim yeri ve diğer adres bildirim belgesi
     alınması. (İkametgah belgesi)
10.İl J.K.lığından vukuatlı nüfus kayıt örneğinin alınması.
11.Örnek Nu.:5 Durum inceleme istek formu.
12.Sağlık raporu.
13.Devir alınana şahsın bağlı olduğu Mülki Makamdan
     dosyasına ait bilgi. 
14.Yivsiz tüfek tespit kontrolü.
15.Tüfek ruhsatı.
16.Parmak izinin alınması.
17.Kaymakamlık Makamına ruhsatın onaylatılması.
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş Günü
3
Yivsiz Tüfek Devir Etme
1. Kaymakamlık dilekçe havaleli. (Devir yapan/Devir alan)
2. Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (6 adet)
3. C.Savcılığından sabıka kaydı.(Son altı ayı geçmiş ise)
4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Devir eden-devir alan)
5. Yivsiz tüfek devir sözleşmesi
6. Örnek Nu.:5 Durum inceleme istek formu.
7. Yivsiz av tüfeği ruhsatname fotokopisi.
8. Devir alınana şahsın bağlı olduğu Mülki Makamdan
    dosyasına ait bilgi.
9. Yivsiz tüfek tespit kontrolü.
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş Günü
4
Yivsiz Tüfek Ruhsatı Yenileme
1. Kaymakamlık Makamından havaleli Dilekçe.
2. Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (6 adet)
3. İl J.K.lığından yerleşim yeri, diğer adres bildirim çizelgesi.
    (İkametgah belgesi)
4. İl J.K.lığından vukuatlı nüfus kayıt örneği.
5. C.Savcılığından adli sicil ve arşiv kaydı.
6. Vergi Dairesinden vergi harcı makbuzu.
7. Örnek Nu.:5 Durum inceleme istek formu.
8. Sağlık raporu.
9. Nüfus cüzdan fotokopisi.
10. Parmak izinin alınması.
11. Yivsiz tüfek tespit kontrolü.
12. Eski ruhsatın ibrazı.
13. Kaymakamlık Makamına ruhsatın onaylatılması.
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş Günü
5
Yivsiz Tüfek Nakil İşlemleri
1. Nakil gelecek olan Yivsiz Av Tüfeğine işlemlerin
     tamamlanmasına müteakip üst yazı yazılması.
2. Nakil gidecek olan Yivsiz Av Tüfeği dosyasının veya
    faturasının gönderilmesi.
(20) Dakika
6
Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi
1. Nüfus Cüzdanı,
2. Araç Tescil Belgesi,
3. Araç Trafik Belgesi,
4. Trafik Sigortası.
(24) saat
7
Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi
1. Nüfus cüzdanı,
2. Sürücü belgesi geri alma tutanağı. 
(1) saat
8
Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi
Muayene Süresi Geçen Araç İçin;
     1. Araç trafik belgesi,
     2. Araç muayene raporu,
     3. Nüfüs cüzdanı,
     4. Sürücü belgesi.     
Aracın Noter Satışını Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;
     1. Araç tescil belgesi, (yeni çıkarılmış)
     2. Nüfus cüzdanı,
     3. Sürücü belgesi.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar İçin;
     1 Sigorta poliçesi,
     2. Nüfus cüzdanı,
     3. Sürücü belgesi.
Diğer Sebeplerle Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;
     1. Araçtaki eksikler tamamlanacak, (şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri ile gelinecek)
     2. Vergi dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge,
     3. Nüfus cüzdanı,
     4. Sürücü belgesi.
 
(Araç, sahibi veya noter onaylı vekâletname ile müracaat eden kişilere teslim edilir.)
(1) saat
9
Şikâyet veya Müracaat Dilekçelerinin Cevaplandırılması
Belge istenmemektedir.
 
Müracaatta:
1. Adı Soyadı ve İmzası,
2. Oturma ve İş Adresi,
3. Elektronik ortamda yapılan bir başvuru ise T.C. Kimlik Numarası ve cevap istenen adres bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 
(30) Gün
 
   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 

İlk Müracaat Yeri

İlçe Jandarma Komutanlığı

İkinci Müracaat Yeri

Gürsu Kaymakamlığı

İsim

Fatih ERDOĞAN

İsim

Mustafa KOÇ

Unvan

Jandarma Kd.Başçavuş

Unvan

Gürsu Kaymakamı

Adres

İlçe Jandarma Komutanlığı Binası

Adres

Gürsu Hükumet Konağı

Tel

224 371 14 56

Tel

224 371 10 06

Faks

224 371 49 98

Faks

224 371 09 00

e-Posta

...............

e-Posta

kym@gursu.gov.tr

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr