Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1- Dilekçe
 
 
 
 
15 Dakika
2- 4 Adet Fotoğraf
3- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
4-Sağlık Ocağı Tabipliği (Sağlık Durumunu Gösterir Belge)
5-Vergi Dairesi Harç Makbuzu
6-Vergi Dairesi Müdürlüğünden vergi borcu olup olmadığına dair resmi yazı
 
2
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
1- Dilekçe
 
5 Dakika
2- 2 Adet fotoğraf 
 
 
 
 
3
 
 
 
Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı
1- Dilekçe
 
 
 
 
15 Dakika
2- 4 Adet Fotoğraf
3-Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
4-Tam Teşekküllü Heyet Raporu (Sağlık Durumunu Gösterir Belge)
5-Vergi Dairesi Harç Makbuzu
6-Vergi Dairesi Müdürlüğünden vergi borcu olup olmadığına dair resmi yazı
 
4
 
Silah Satın Alma Belgesi
1- Dilekçe
 
5 Dakika
2- 2 adet fotoğraf 
 
 
 
5
 
 
Kurusıkı Bildirim Belgesi
1- Dilekçe
 
 
 
15 Dakika
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
4- Kurusıkı Tabancaya ait fatura
5- Kimlik Fotokopisi
 
 
 
 
6
 
 
 
 
Kayıp Ruhsat veya Plaka
1- Dilekçe,
 
 
 
 
 
10 Dakika
2- Trafik Belgesi zayii olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
3- Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
Çalınan Araçlar ile İlgili İşlemler
1-Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, Savcılık veya Mahalli Zabıtadan alınan, çalınma olaylarına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır, trafik kuruluşunca tescil kaydı silinir vergi dairesine bilgi verilir.
 
 
 
 
 
15 Dakika
2-Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde araç kayıtlarına çalınmıştır, şerhi konulduğunu dair yazı verilir.
 
 
 
8
 
 
Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak işlemler
1-Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte, Oto hırsızlık büro amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge,
 
 
 
15 Dakika
2-Dilekçe,
3-Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
 
 
 
 
9
 
 
 
 
Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme
1-Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
 
 
 
 
 
10 Dakika
2-2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5-Gayri ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği,
 
 
 
 
10
 
 
 
 
Devir Veraset
1-2 Adet Ek 1 Belgesi
 
 
 
 
15 Dakika
2-Mirasçılık Belgesi
3-Feragat Edecekler İçin Feragatname
4-İlgili vergi dairesinden veraset intikal borcu yoktur belgesi
5-Zorunlu Mali Sigorta
6-Araca Ait Eski Ruhsat
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İlk Müracaat Yeri   : Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü                      İkinci Müracaat Yeri            : Gürsu Kaymakamlığı
İsim                             : Selahattin ŞERBET                                      İsim                                         : Mustafa KOÇ
Unvan                         : İlçe Emniyet Müdürü                                     Unvan                                     : Kaymakam
Adres                           : Kurtuluş Mah.Selvi Sok.No.20                    Adres                                       : İstiklal Mah. Camii Sok.No:3/2
Tel                               : 371 18 83                                                         Tel                                             : 371 10 06
Faks                             : 371 66 88                                                        Faks                                          : 371 09 00
E-Posta                       : bursagursu@hotmail.com                            E-Posta                                     : kym@gursu.gov.tr  
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr