GÜRSU  İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No Sunulan Hizmet Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK)
1- Nüfus Cüzdanı
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf  3- Değerli Kağıt Bedeli (18,50 TL)
10 Dakika
2 Sürücü Belgesi
İLK KAYIT ;
1- Nüfus Cüzdanı veya TCKK
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf 
3- Sürücü Sağlık Raporu   
4- Sertifika
5- Sınıf Harcı, Değerli Kağıt Bedeli ve Vakif Payı ücretlerinin ödendiğine dair makbuz                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                YENİLEME;
1- Nüfus Cüzdanı veya TCKK                                                        
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf 
3- Sürücü Sağlık Raporu 
4- Sınıf Harcı, Değerli Kağıt Bedeli ve Vakif Payı ücretlerinin ödendiğine dair makbuz 
15 Dakika
3 Umuma Mahsus Pasaport
1- Nüfus Cüzdanı veya TCKK
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3- Değerli Kağıt Bedeli ve İstenilen Yıl Harcının ödendiğine dair makbuz 
10 Dakika
4 Mavi Kart
1- Son altı ay içersinde çekilmiş vesikalık fotoğraf                                                                                                            2- Eski Mavi Kartı veya pasaport                                                                                                                     
3- 10,00 TL Değerli Kağıt Ücreti
10 Dakika
5 Uluslararası Aile Cüzdanı Verilmesi 1- Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi,
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet Fotoğraf
10 Dakika
6 Kızlık Soyadını Kullanma Talebi  1- Dilekçe 5 Dakika
7 Din  1- Dilekçe  5 Dakika
8 Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplandırılması 1- Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe 15 Gün İçerisinde
Sonuçlandırılır.
9
Adres Beyanı İle İlgili İşlemler
1- Kişinin Kimliğini ispat edeceği belge ile birlikte beyan edilen adresi teyit edici Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmesi veya Faturası, Noterden tasdikli Kira Şözleşmesi, Tapu Kaydı gibi belgelerden biri.
2- Adres Bildirim Yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin durumuna göre
    a) Vekillik Belgesi 
    b) Veli, Vasi, Kayyım tayin edildiğine ilişkin karar.
5 Dakika
10
K.K.T.C. Vatandaşlarına Yabancılara Mahsus Kimlik
Numarası Verilmesi
1- Noter Onaylı Kimlik Örneği
2- Dilekçe Form A-a
Not: Belgeler ile birlikte Valilik Makamına başvurulur.
2 Saat
11
Ölen Kardeşin Nüfus Kaydının Kullanıldığı İddiası
1- Sağlık Kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen Doğum veya Ölüme ilişkin belge
2- Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri
3- Diğer Resmi Dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri
4- İlköğretim ve varsa diğer Okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler
1 Ay İçerisinde İşlemler
Tamamlanır ve Vatandaşlık
Kararı Alınmak Üzere Dosya
Bakanlığı Gönderilir.
12
Doğum İşlemleri ( Nüfusa İlk Kayıt )
1- Doğum Raporu
30 Dakika
13
Nüfus Kütüklerinde Yanlış
Olduğu İddia Edilen
Bilgilerin Araştırılması İşlemi
1- Dilekçe
2- Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge
4 Saat
14
Ölü Olduğu Halde Nüfus Kütüklerinde Sağ Görünenler Hakkında Araştırma Yapılması İşlemi
1- Dilekçe
2- Varsa Ölüme ilişkin resmi bir belge
1 Gün İçerisinde İşlemler
Tamamlanıp Tahkikat İçin
Emniyet Müd. / Jandarma Komt.
Gönderilir.
15
Dış Ülkelerde Yapılan Ancak Yurt Dışında Bildirilmeyen Evlenmelerin Tescili
1- Dilekçe
2- Tercüme edilmiş ve onaylanmış evlenme belgesi
30 Dakika
16
Usulüne Göre Tesis Edilmemiş Kayıtlar ile Aile Kütüğüne Yanlışlıkla Düşülen Açıklamaların Silinmesi
1- Dilekçe
2 Saat
17
Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığını Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi
1- Dilekçe
2- Aynı aileden olduğunu kanıtlayan belge
4 Saat
18
Mükerrer Kayıtların Birbirine göre Tamamlanması ve Silinmesi
1- Dilekçe ile İdarece
2- Mahkeme Kararı ile
2 Saat
19
Eski Kütüklerdeki Nüfus Kayıtlarının Aile Kütüklerine Alınması İşlemi
1- Dilekçe
2- Arşiv Daire Başkanlığından gönderilecek dayanak belgeleri
30 Gün
 
 
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri                                                                                                                 İkinci Müracaat Yeri
İsim        : Sener DİNÇ DAĞLI                                                                                                                 İsim       : Mustafa KOÇ
Unvan    : Nüfus Müdürü                                                                                                                 Unvan   : Kaymakam
Adres     : İstiklal Mah. Cami Sk. No:1  Gürsu/BURSA                                                                                                                 Adres    : Gürsu Kaymakamlığı
Tel         : 0 ( 224 ) 371 0906                                                                                                                 Tel         : 0 (224) 371 10 06
Faks       : 0 ( 224 ) 371 0906                                                                                                                  Faks      : 0 (224) 371 09 00
E-Posta : Gursu16@nvi.gov.tr                                                                                                                  E-Posta : kym@gursu.gov.tr
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr