SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ ( EN GEÇ)

1

DOĞUM İŞLEMLERİ

( NÜFUSA İLK KAYIT)

1-Doğum Raporu (Var ise) 0-6 Yaş gurubu çocuklar için

2-06-18 Yaş grubu çocuklar için varsa doğum raporu yoksa çocuğun kendi

3-Bildirim süresi Türkiye'de otuz gün, Yurtdışında altmış gündür.

4-Süresi içerisinde bildirimde bulunulan doğumlardan cüzdan bedeli alınmaz.

5-Süresi içerisinde bildirilmeyen doğumlardan bildirimde bildirmekle yükümlü kişiye 73.00TL.idari para cezası uygulanır.(peşin ödemelerde % 25

İndirim uygulanır.

5 Dakika

2

Saklı Nüfus

1-Saklı Nüfus İlmühaberi

2- Dilekçe

3-Beyan Formu

4-İlgilinin talebi halinde 1 adet doğum tutanağı

5-2 adet fotoğraf

1-Dosyanın hazırlığı 25 Dakika

2-Dosyanın tahkikat süreci 3 ay

3

Ölen Kardeşinin Kimliğini Kullanma iddiası

1-Sağlık kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin

Belge

2-Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekler

3-Diğer resmi Dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri

4-İlköğretim ve varsa diğer okullar ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler

18 yaşından küçükler için 1 iş günü 18 yaşından büyükler için

20 iş günün

4

EVLENME BAŞVURU VE NİKAH AKDİ

1-İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi

2-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı

3-Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu.

4-Rıza belgesi (Ergin değilse)

5-Vesikalık Fotoğraf

6-Nüfus Kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi

10 Dakika

5

Evliliğin Feshi/İptali

1-Mahkeme Kararı( Kesinleşmiş olması gerekir.)

6 Dakika

6

BOŞANMA

1-Mahkeme Kararı (Kararın kesinleşmiş olması gerekir.)

10 Dakika

7

KAYIT DÜZELTME

1-Mahkeme Kararı/Dilekçe/Bilgi edinme başvurusu (Kararın Kesinleşmiş

Olması gerekir)

Bilgi Edinme Başvuruları 15,Dilekçeler 30 gün de sonuçlandırılır. Karanın Tescili 8 dakikadır.

8

ÖLÜM

ÖLÜM OLAYINI BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜLER

1-Şehir ve Kasabalarda 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin

Ruhsatı vermeye yetkili olanlar.

2-Köylerde Köy Muhtarları

3-Hastane ve Bakımevi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,

4-Askeri Birliklerde tabipler ve askerlik şubeleri

5-Adli olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet Savcılıkları

-Ölüm olayı olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10(on) gün içerisinde

Nüfus Müdürlüğüne bildirilir.

- Ölüm olayının geç bildirme cezası 73.00 TL. dir.(savcılık hariç)

- Ölüm olayının geç bildirmenin cezası Kamu personeli için 35.00 TL.dir.

10 Dakika

9

Gaiplik/Gaipliğin Feshi

1-Mahkeme Kararı (Kararın Kesinleşmiş olması gerekir.)

8 Dakika

10

DİĞER OLAYLAR

11

Evlenme Edinme/İptali

1-Mahkeme Kararı (Kararın Kesinleşmiş olması gerekir.)

8 Dakika

12

Babalığa Hüküm

1-Mahkeme Kararı (Kararın Kesinleşmiş olması gerekir.)

8 Dakika

13

Soy bağının Reddi

1-Mahkeme kararı (Kararın kesinleşmiş olması gerekir.)

8 Dakika

14

Maddi Hata/İdarece Kayıt Düzeltme

Ve Tamamlama

1-Bilgi Edinme Başvurusu/Gerektiğinde dilekçe

6 Dakika

15

Kızlık Soyadını Kullanma

1-Dilekçe

6 Dakika

16

Nüfus Kaydının İptali

1-Mahkeme Kararı (Kararın Kesinleşmiş olması gerekir.)

6 Dakika

17

Kaydın İdarece İptali

1-Mahkeme Kararı (Kararın Kesinleşmiş olması gerekir.)

6 Dakika

18

Kaydın Mahkemece İptali

1-Mahkeme Kararı (Kararın Kesinleşmesi gerekir.)

6 Dakika

19

Kayıt Taşıma Birleştirme

1-Dilekçe

2-Mahkeme Kararın (Kararın Kesinleşmiş olması gerekir.)

15 Dakika

20

Din

1-Dilekçe

5 Dakika

21

NÜFUS CÜZDANI

1-Nüfus Cüzdanı Talep belgesi (Kayıp Nüfus Cüzdanları için)

2-Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3-Cüzdan Bedeli 5.75 TL. dir.

4-Kayıptan alınan nüfus cüzdanları için idari para cezası uygulanır.

5-Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmi vekiline,

ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine

tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

6-Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa

ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir.

7-Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme

Tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.

5 Dakika

22

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ

1-Nüfus Cüzdanı

2-Dilekçe

3-İlgili Resmi Kurumlar dışında kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli,

Vasi alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler

Nüfus kayıt örneklerini almaya yetkilidirler.

3 Dakika

23

ADRES İŞLEMLERİ

24

Adres Tespiti ile İlgili İşlemler

(Yerleşim Yeri Belgesi almak için)

1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport. Ehliyet, Evlenme Cüzdanı v.b.evraklardan biri

2-Bakanlık, Kamu Kurumları, Kaydın Sahipleri, Resmi vekillik Belgesini ibraz

Eden adres kaydını almaya yetkilidirler.

3 Dakika

25

Adres Beyanında Bulunmak İçin

1-Elektrik, Su, Doğalgaz Faturası, Noter tasdikli kira sözleşmesi v.b

Evraklardan biri

2-Bu gibi belgelerin bulunmaması halinde ev sahibinin kiracı ile müracaatı

3-Sistemde beyan edilen adresin boş görülmesi halinde beyan yeterlidir.

4-Adres beyanının 20 iş günü içerisinde bulunulması gerekmektedir.

5-Adres beyanının 20 iş günü içerisinde bulunulmaması halinde 390.00 TL.

Uygulanır.

6-Herhangi bir nedenle gerçek dışı adres beyanında bulunulması halinde

782.00 TL uygulanır.

7-Yerleşim Yeri Adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır.

Bildirim Nüfus Müdürlüklerine ve Dış Temsilciklerimize adres beyan formuyla

Yapılır. Yerleşim Yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin

Yerine adres beyanında buğulanabilirler

.

5 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk

Müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Gürsu Nüfus Müdürü İkinci Müracaat Yeri: Gürsu Kaymakamı

İsim : Sener DİNÇ İsim :Mehmet MAKAS

Unvan : Nüfus Müdürü Unvan :Kaymakam

Adres :Gürsu Nüfus Müdürlüğü Adres :Gürsu Kaymakamlığı

Tel : 0224 371 53 71 Tel : 0224 371 10 06

Faks : 0224 371 09 06 Faks :0224 371 09 00

e-Posta : e-Posta :gursu@icisleri.gov.tr

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr