T.C.

GÜRSU KAYMAKAMLIĞI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

 

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

GÜRSU GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
       
S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 1-Bilgi Edinme  
     2-Başvuru Formu  
    3-Gerçek ve Tüzel Kişiler 15 Gün
    4-Elden-E -Posta  
2- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının     
  Kullanılması  1-Dilekçe 30 Gün
       
       
3- Sporcu Lisans Tescil İşlemleri 1-Tescil Fişi,  2 fotoğraf  
    2-Sağlık Belgesi Lisans Başına 5 Dakika
    3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
    4-18 Yaşından Küçüklere Veli İizin Belgesi  
4- Sporcu Lisans Vize İşlemleri 5- 1 Fotoğraf  
    6- Sağlık Belgesi Lisans Başına 5 Dakika
    7-Eski Lisans  
5- Sporcu Transfer İşlemleri 1-Tescil Fişi,  2 fotoğraf  
    2-Sağlık Belgesi  
    3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Lisans Başına 5 Dakika
    4-18 Yaşından Küçüklere Veli İzin Belgesi  
    5-Bağlı Olduğu Kulüpten İlişiksiz Belgesi  
    6-Sporcu Taahhütnamesi  
6- İl İçi,İl dışı Antrenör,Sporcu 1--İl Temsilcisi veya Kulüp Başkanlığınca  
  Hakem,İdareci Görevli-İzinleri  Talep Yazısı 2 Gün
    2-18 Yaşından Küçük Sporcular için veli  
    İzin Belgesi  
    3-Federasyonlar ve Okul Sporlarının  
    Müsabaka Talimatları  
7- Spor Branşlarına Ait Kurslar 1-Belgenin Hangi Amaçla Kullanılacağına  15 Dakika
  İçin Ceza Almadığına Dair Yazı dair dilekçe  
    2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
8- Antrenör ve Hakem Kursuna 1-Dilekçe  
  Katılacaklar için istenen Belge 2-Savcılık İyi hal kağıdı 1 Gün
    3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
    4-Spor Cazası Almadığına Dair Yazı  
    5-Öğrenim Belgesi  
9- Sporcu Özgeçmişine ait belge  1-Belgenin hangi amaçla kullanıldığına  
  istenmesi dair dilekçe 10 Dakika
       
10- Spor Tesislerinin her türlü 1-Tahsisin hangi amaçla olduğunu gösterir  
  kongre,toplantı ve benzeri dilekçe 10 Gün
  sosyal faaliyetlere tahsisi 2-Uygun görüş alınması(Genel Müdürlük)  
    3-Tahsis için yatırılan ücret dekontu  
    4-Tahsis Oluru  
11- Spor Tesislerinin Gerçek ve  1-Dilekçe  
  Tüzel Kişilere antrenman için 2-Antrenman yaptıracak eğiticinin belgesi 2 Gün
  tahsisi 3-Kimlik Fotokopisi  
12- İlçe Spor Merkezlerine Kayıt 1-Kayıt Formunun doldurulması  
    2- 2 Adet Fotoğraf  
    3-Kimlik Fotokopisi 5 Dakika
    4-Sağlık Raporu  
    5-Veli Taahhütnamesi imzası  
       
13- Kulüp Tescili Dilekçe, 2 adet tüzük fotokopisi,2 adet   
  (İl Müdürlüğü tarafından  logo, 2 adet bilgi formu, 2 adet karar  5 Gün
  yapılmaktadır) alınan karar fotokopisi, 2 adet forma rengi  
    2 adet tescil taahhütnamesi, 2 adet genel  
    kurul sonuç bildirisi, faaliyet yapılacak  
    branşlar için 2.kademe antrenör diploma  
    fotokopisi ve sözleşmesi  
    kulüp hesap numarası, vergi numarası  
14- Kulübün branş iptali 1-Dilekçe  
  (İl Müdürlüğü tarafından  2-Kulüp Yönetim Kurulu Kararı 5 Gün
  yapılmaktadır)    
15- Özel Beden Eğitimi ve Spor Dilekçe, kimlik fotokopisi,işletme adresi  
  Tesisi Açılış İzni  tesis sorumlusunun açık adresi ve adli sicil  
  (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kaydı,ikametgah belgesi,3 adet fotoğraf,  
  tarafından verilmektedir.) her branş çalıştırıcısı için antrenör belgesi 5 Gün
    ve en az 1 yıllık sözleşme,ticaret odasına  
    kayıt belgesi,esnaf odasına kayıtlı olanlara  
    oda tarafından verilen 1/100 ölçekli plan,  
    belediyelerce iş yeri açma belgesi,itfaiye  
    emniye ve sağlık müdürlüğü raporu  
    Tüzel Kişilerden; yukarıdaki evreklara ila  
    ve şirket ana sözleşmesi,dernek tüzüğü,  
    veya vakıf senedinin yayınlandığı gazete  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

Müracaat Yeri : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
İsim : Halim TUYLUOĞLU
Unvan : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
Adres :
Kurtuluş Mahallesi Tınaztepe Caddesi Ceylan Sokak GÜRSU
Tel : 0 (224) 371 64 94
Faks : 0 (224) 371 64 94
E-Posta : ………………

İkinci Müracaat Yeri: Gürsu Kaymakamlığı
İsim:        Mustafa KOÇ
Unvan :  Gürsu Kaymakamı
Adres
:    İstiklal Mahallesi Hükümet Konağı No: 2/3 GÜRSU
Tel :        0 224 371 10 06
Faks :     0 224 371 09 00
E-Posta : kym@gursu.gov.tr

 

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr