T.C.

GÜRSU KAYMAKAMLIĞI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

 

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Başvuru Formu

(Gerçek-Tüzel / Elden-E-posta)

15-30 Gün

2

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Gereği (Dilekçe İzleme ve Sonuçlandırma)

1- Dilekçe

30 gün

3

Sporcu Kafile Listesi ve Makam Onay

1- İl Temsilcisi veya kulüp başkanlığınca imzalı talep yazısı

2- 18 yaşından küçük sporcular için veli izin belgesi

3- Federasyonların Müsabaka Talimatı

2 gün

4

İlçe Ceza Kuruluna sevk edilen sporcu, çalıştırıcı ve diğer kişilerden istenen savunma

İlgili kişiler yasal süre içerisinde (7 gün) savunmalarını vermeleri halinde

1 gün

 

5

Spor Branşlarına ait kurslar için gerekli olan ceza almadığına dair yazının verilmesi

1- Belgenin ne amaçla kullanılacağını belirtir dilekçe

2- Nüfus cüzdan fotokopisi

 

15 dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Antrenör ve hakem kursuna katılmak için istenen belgeler

1- Dilekçe

2- Savcılık iyi hal kâğıdı

3- Nüfus cüzdan fotokopisi

4- Sportif ceza almadığına dair yazı

5- Öğrenim belgesi

1 gün

 

7

Sporcu özgeçmişine ait belge istenmesi

Belgenin ne amaçla kullanılacağını ve hangi branşta sporcu olduğunu belirtir dilekçe

10 dk

 

 

8

İl içi ve il dışı spor müsabakalara gidecek sporculara, hakemlere, antrenörlere ve idarecilere kurum izinlerinin alınması

1- İl Temsilcisi veya kulüp yazısı

2- 18 yaşından küçükler için veli izin belgesi

1- Hakem ve Antrenörler için ilgili federasyondan görevlendirme yazısı

3 gün

 

 

9

Tesislerin, her türlü kongre, toplantı ve benzeri sosyal faaliyetler için tahsisi

 

1-Dilekçe

2-Tesis Tahsis Onayı

3-Tahsis Ücret Dekontu

 

3 GÜN

10

Spor tesislerinin kulüplere, gerçek ve tüzel kişilere antrenman için tahsisi.

 

Dilekçe

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

11

Antrenör Nezaretinde Yüzme Kursu

1- Kayıt Formu

2- Sağlık Raporu

3- İdrar Tahlili

NOT: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

4 Haftalık Dönemler Halinde

 

12

 

Yayın Talebi (TV-Radyo)

Dilekçe

30 dk

 

13

İlçe Spor Merkezlerine kayıt işlemleri

İlçe spor merkezleri kayıt formu, 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, sağlık raporu.

15 dk

 

 

 

14

Lisans ve Kulüp Tescil işlemleri hakkında bilgi

Kulüp ve lisans işlemleri hakkında bilgi verme (Gerçek-Tüzel/Elden-E-posta)

20-30 dk

 

 

 

 

 

 

15

Sporcu Lisans işlemleri

1- Lisans tescil belgesinin eksiksiz olarak doldurulması ( Kulüpler için 2 adet tescil fişi, ferdi sporcular için 1 adet tescil fişi)

2- Sağlık Belgesi

3- Nüfus cüzdanı fotokopi.

4- 18 yaşından küçükler için veli izin belgesi(Tescil fişinde mevcut)

5- 2 adet tescil fişine ve 1 adet lisansa olmak üzere 3 adet vesikalık fotoğraf.

1 saat

 

 

16

Sporcu Lisan vize işlemleri

1- Sağlık belgesi,

2- 1 adet fotoğraf

3- Sporcunun Eski lisansı

30 dk

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Sporcu Transfer İşlemleri

 

1- İlişkisiz belgesinin kulüp tarafından mühürlenip imzalanması.

2- İl Müdürlüğü sicil lisans servisine tasdik ettirilmesi.

 

 

30 dk

 

 

 

 

 

18

Kulübe Branş ilavesi

 

NOT: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

1- İlave edilecek olan branşla ilgili yönetim kurulu kararı,

2- 2 kademe antrenör diplomasının fotokopisi, 1 kademe ise noter sözleşmesi.

3- İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat

3-5 gün

 

 

 

 

 

 

 

19

Kulüp Tescilinin İptali

 

NOT: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

1- Yönetim Kurulu Kararı

2- Mahkeme kararı

3- Dernekler Müdürlüğü Fesih kararı.

4- İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat.

3-5 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Kulüp Tescil İşlemleri.

 

NOT: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

1- Spor Kulübünün Dernek Tüzüğü ve tüzükte Renk Olması Gereklidir. (2 Adet)

2- Seçilen Kulüp Rengi Ve Ayırıcı İşareti.(Forma Rengi Amblem) (2 Adet)

3- Spor Kulübü, Kamu Kurum Ve Kuruluşları Veya Eğitim Kurumları Tarafından Kuruluyor İse İzin Yazısı.

4- Spor Kulübü Avcılık Atıcılık Ve Halk Oyunları Kulübü İse Emniyet Müdürlüğünden, Kulüp Merkezinde Bulundurulmasına İzin Verilen Silahların Cinsi, Nevii, Ve Miktarlarını Belirten İzin Yazısı. (2 Adet)

5- Taahhütname. (2 Adet)

6- Mevcut Üye Listesi. (2 Adet)

7- Tesis Hakkında Bilgi.(Tapu Fotokopisi Veya Kira Kontratı). (2 Adet)

8- Spor Kulüpleri İçin 2 Kademe İhtisas Kulüpleri İçin 3 Kademe Antrenör Diploma Fotokopisi. Ve (Sözleşme). (2 Adet)

9- Kulübün Tescili Hakkında Yönetim Kurulu Kararı. (2 Adet)

10- Dilekçe. (2 Adet)

11- Kulübe Vergi Dairesinden Vergi Numarası Alınacaktır.

3-7 gün

 

 

 

 

21

Kulübün Branş İptali

NOT: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

1- Yönetim Kurulu kararı.

2- İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat

3-5 gün

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

Özel beden eğitimi ve spor tesisleri açılış izni verilmesi

NOT: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Gerçek kişiler için istenilen evraklar: tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını bildirir dilekçe, tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği, tesis sahibi veya vekalet edecek tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı, ikametgah belgesi,3 adet vesikalık fotoğraf,, faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi antrenör ile yapılan en az 1 yıllık sözleşmenin noter tasdikli sureti, ticaret odasına kayıt belgesi, esnaf ve sanatkarlar kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge,tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı,,belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi,itfaiye,sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatınca verilecek raporu. Tüzel kişilerden istenecek evraklar: Yukarıdaki evraklara ek olarak: şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası .

 

 

 

 

3 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

Müracaat Yeri : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
İsim : Halim TUYLUOĞLU
Unvan : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
Adres :
Kurtuluş Mahallesi Tınaztepe Caddesi Ceylan Sokak GÜRSU
Tel : 0 (224) 371 64 94
Faks : 0 (224) 371 64 94
E-Posta : ………………

İkinci Müracaat Yeri: Gürsu Kaymakamlığı
İsim:        Mustafa KOÇ
Unvan :  Gürsu Kaymakamı
Adres
:    İstiklal Mahallesi Hükümet Konağı No: 2/3 GÜRSU
Tel :        0 224 371 10 06
Faks :     0 224 371 09 00
E-Posta : kym@gursu.gov.tr

 

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr