SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Kişiler İçin Hekim Değiştirme Talepleri

1- Haftanın belirli bir gününde Aile Hekimliği değiştirme ve talep dilekçeleri ASM Sorumlu Hekimleri tarafından toplanıp, üst yazı ile Toplum Sağlığı Merkezimize elden teslim edilir.

5Gün

2

Aile Hekimliği Performans İtirazı İşlemleri

 

1-Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Dilekçesi ve Eki Belgeler

5 Gün

3

Aile Sağlığı Merkezi Yer Değişikliği İşlemleri

1- Hekimin/hekimlerin yer değişikliği talebini içeren dilekçeleri,

2- Me Merkeze ait, oda esasında bütün mekanların hangi amaçla kullanılacağını gösterir ölçekli kat planı veya A4 kağıdı ebadına sığacak şekilde krokisi,

3- Merkeze bağlı bölgeyi gösteren içinde merkezin de yer aldığı 1/5000 ölçekli vaziyet planı,

4- Merkez, kiralanmış bir binada faaliyet gösterecek ise binanın en az 3 (üç) yıl süre ile kiralandığını gösterir ve merkezde çalışacak hekimlerin tamamı tarafından (imza yetkisi noter aracılığı ile bir tek hekime verilmişse sadece yetki verilen hekim tarafından imzalanması yeterlidir) imzalanmış kira kontratı, merkezde görev yapacak hekimlere ait ise merkezin tapu senedinin sağlık grup başkanlığı onaylı bir örneği, merkezde görev yapacak hekimlerden birisine ait ise bu hekim ile diğer hekimler arasında imzalanmış kira kontratı,

5-Merkezin yukarıda sayılan fiziki özellikleri taşıdığına dair merkezin bağlı olduğu toplum sağlığı merkezi tarafından yerinde hazırlanan rapor.

 

 

 

 

 

15 Gün

4

Okul Aşıları

T.C Kimlik Nol'u Öğrenci Listeleri

30 Gün

5

Ölüm Belgesi Düzenlemesi (Mücavir Alanları Kapsar)

 

Ölen Kişinin Nüfus Cüzdanı

 

1 Gün

6

Psikolojik Vaka Sevkleri

Dilekçe

2 Gün

7

 

Çevre Sağlığı İşyeri Ruhsatı

İlgili Kurumların Üst Yazısı

3 Gün

8

Kurum Çevre Sağlığı Şikayet Dilekçeleri

Dilekçe

15 Gün

9

Kanser Tarama ve Kayıt Hizmetleri

Kimlik Fotokopisi

5 Gün

 

 

10

Bulaşıcı-Bulaşıcı olmayan Hastalıkları İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

1-Bildirimi Zorunlu Hastalıklar İhbar Formu

2-Aşı Kartı

 

5 Gün

11

Tütün Kontrol Hizmetleri

1-Denetim Planı

1-İhbar

 

2 Saat

12

Aile Sağlığı Merkezlerine Yönelik Lojistik Hizmetler

Malzeme Talep Formu

3 Gün

13

Okul Sağlığı Hizmetleri

Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Formu

15 Gün

14

Resmi Kurumların Eğitim Talepleri

Talep dilekçesi

15 Gün

 

'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda;

 

 

İlk Müracaat yeri:

Adı ve Soyadı : Dr. Ertuğrul DEMİRCİ

Görev Unvanı : İlçe Topum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi

Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Caddesi No:89 GÜRSU / BURSA

Telefon : 0 224 371 57 40

Faks : 0 224 371 96 96İkinci Müracaat yeri:

Adı ve Soyadı : Mehmet MAKAS

Görev Unvanı : Gürsu Kaymakamı

Adresi : İstiklal Mah. Cami sk. No:3/2 GÜRSU

Telefon : 0 224 371 10 06

Faks : 0 224 371 09 00

 

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr