SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Kişiler İçin  Hekim Değiştirme Talepleri
1- Haftanın belirli bir gününde Aile Hekimliği değiştirme ve talep dilekçeleri ASM Sorumlu Hekimleri tarafından toplanıp, üst yazı ile Toplum Sağlığı Merkezimize elden teslim edilir.
1 Hafta
2
Aile Hekimliği Performans İtirazı İşlemleri
 
1-Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Dilekçesi ve Eki Belgeler
5 Gün
3
Aile Sağlığı Merkezi Yer Değişikliği İşlemleri
1- Hekimin/hekimlerin yer değişikliği talebini içeren dilekçeleri,
2-         Merkeze ait, oda esasında bütün mekanların hangi amaçla kullanılacağını gösterir  ölçekli kat planı veya A4 kağıdı ebadına sığacak şekilde krokisi,
3- Merkeze bağlı bölgeyi gösteren içinde merkezin de yer aldığı 1/5000 ölçekli vaziyet planı,
4- Merkez, kiralanmış bir binada faaliyet gösterecek ise binanın en az 3 (üç) yıl süre ile kiralandığını gösterir ve merkezde çalışacak hekimlerin tamamı tarafından (imza yetkisi noter aracılığı ile bir tek hekime verilmişse sadece yetki verilen hekim tarafından imzalanması yeterlidir) imzalanmış kira kontratı, merkezde görev yapacak hekimlere ait ise merkezin tapu senedinin sağlık grup başkanlığı onaylı bir örneği, merkezde görev yapacak hekimlerden birisine ait ise bu hekim ile diğer hekimler arasında imzalanmış kira kontratı,
5-Merkezin yukarıda sayılan fiziki özellikleri taşıdığına dair merkezin bağlı olduğu toplum sağlığı merkezi tarafından yerinde hazırlanan rapor.
 
 
 
 
 
15 Gün
4
Okul Aşıları
T.C Kimlik Nol’u Öğrenci Listeleri
30 Gün
5
Ölüm listeleri
Ölen Kişinin Nüfus Cüzdanı
Aile Hekimlerinin Ölüm Bilgi Sistemine giriş yapılan  Ölüm belgesi
15 Dakika
6
Psikolojik Vaka Sevkleri
Dilekçe
2 Gün
7
Çevre Sağlığı İşyeri Ruhsatı
İlgili Kurumların Üst Yazısı
3 gün
8
Kurum Çevre Sağlığı Şikayet Dilekçeleri
Dilekçe
15 gün
9
Kanser Tarama  ve Kayıt Hizmetleri
Kimlik Fotokopisi
5 Gün
10
Bulaşıcı-Bulaşıcı olmayan Hastalıkları İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri
Bildirimi Zorunlu Hastalıklar İhbar Formu
Aşı Kartı
5 Gün
11
Tütün Kontrol Hizmetleri
Denetim Planı
İhbar
 
2 saat
12
Aile Sağlığı Merkezlerine Yönelik Lojistik Hizmetler
Malzeme Talep Formu
3 Gün
13
Okul Sağlığı Hizmetleri
Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Formu
15 Gün
               
 “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
 
 
İlk Müracaat yeri
İkinci Müracaat yeri
 
Adı ve Soyadı      
Görev Unvanı      
Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası
e-posta adresi     
 
Dr.Deniz ARIKAN
İlçe Sağlık Müdürü
Kurtuluş Mah.Atatürk Cad.No:28 GÜRSU / BURSA
0 224 371 57 40
0 224 371 96 96
deniz.arikan @saglik.gov.tr                    
 
Mustafa KOÇ
Kaymakam
İstiklal Mah.  Cami sk. No:3/2 GÜRSU / BURSA
0 224 371 10 06
0224 371 09 00
kym@gursu.gov.tr
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr